Jdi na obsah Jdi na menu

Husité

11. 5. 2014

Napadení husity:

Doba po roce 1416 přinesla do údolí Bělé všeobecný poklid, v jednotlivých vesnicích dokonce úpadek rozvoje.

Husitští stoupenci. -

Učení pražského univerzitního profesora Jana Husa našlo však i v naší nejužší domovině své přívržence, což dokazuje následující písemnost:

„1422 biskup Conrad zaznamenává: Protože pan Heinrich Muschczin, sídlící na Hohensteinu, pokušením a vlivem zlého ducha, ďábelským učením a vlastní zlomyslností odpadl od svaté křesťanské víry a stal se kacířem, propadají všechny jeho majetky, které vlastnil za našeho biskupství, nám, jako na jeho dědického panovníka. A to: fojtství ve Frývaldově, poplužní dvůr před městem, Česká Ves a Široký Brod. S ohledem na pilnou a věrnou službu Hanuska Muschczena, Heinrichova synovce, uděluje biskup Hanuskovi výše uvedené majetky se vší pravomocí, svobodami a příslušenstvím do dědičného vlastnictví. Svědci Glocrian von Rachenau (hejtman v Javorníku), Franz Hugewitz (hejtman v Otmuchově) und Matzke Tannefeld (hejtman v Žulové).“ - (diecézní listiny, Wroclaw).

Odejmutí majetku a sesazení Heinricha Muschczina se pravděpodobně neuskutečnilo bez konfliktů, neboť

„1424 slibuje biskup Conrad vyplatit svému věrnému služebníkovi Hanuske Muschcynovi 100 Mk. za škody, které utrpěl ve službě biskupovi, a za služby a škody jeho zemřelého otce Günthera a jeho bratra Hanuske, také za koně, které biskup půjčil Hanuskovi.“ Diecézní listiny, Wroclaw.

 

1427 zbrojní nařízení. -

Výše jmenovaný biskup dal ve wroclawské oblasti k dispozici na obranu proti husitům jak bohaté prostředky, tak všechny obranné síly. 1427 vydal pro své poddané následující zbrojní nařízení:

„Šlechtici a svobodní lidé mají sloužit osobně. Ve městech mají čtyři vyzbrojit pátého, stejně tak sedláci (každý statek vyzbrojuje jednoho muže). Sedláci mají válečné vozy, města brnění. Na každém válečném voze má být k dispozici: jídlo na 12 týdnů, dva rýče, dvě sekery, dva sekáče, tři nařezaná prkna a zbraně, a to kuše, kopí a další zbraně. Děla na kamenné koule mají dodávat knížata. Každý dvůr přispívá válečnou daní 4 groše, každý chalupník (vlastník domu s málo polnostmi)1 gr., každý rychtář 1fl., každý nájemný mlynář 4 gr., krčmář 4 gr. a z každého sudu piva 4 gr.“

Všechno toto vyzbrojování spojené s vysokými náklady nemohlo vzdorovat fanatismu postupujících husitských davů. Poté, co nepřátelé ovládli 1425 až 1427 střední a dolní Slezsko, napadli v zimě z roku 1427 na 1428 Uhry. Na zpáteční cestě, která vedla přes Moravu, Opavu a Glogowek, dorazili uprostřed  března 1428 do Nysy, uchvátili a vypálili Staré město, zatímco Nové město se hrdinsky bránilo.

Z Nysy husité pokračovali vzhůru podél Bělé. 20. března byly dobyty opevněné Glucholazy, zcela vypleněny a vypáleny. Odtud pokračovalo plenění ve čtyřměstí Vidnava, Paszkow, Grodkow a Otmuchow, které byly spáleny na popel. Zpustošení míst oblasti údolí Bělé není jmenovitě doloženo, přesto je jejich plenění na základě následně uváděných zpráv podávaných říšskému sněmu velmi pravděpodobné.

 

Pravděpodobné pustošení v okolí Frývaldova. -

-1428-

 Kacíři zničili ve Slezsku 18 opevněných měst (mezi nimi Glucholazy, Vidnava, Grodkow, Paczkow a Otmuchow), dále také otevřená města a sídelní dvory (šlechtická panství, panské dvory), jejichž počet neznáme.

O útrapách Frývaldova a okolí hovoří ústní podání zachované ve frývaldovském urbariu z roku 1689, podle kterého měl stát v Adolfovicích za starých časů kostelík, který byl husity zničen. V protikladu k tomu sděluje jiná zpráva, že údolí horní Bělé zůstalo zachováno jen proto, že farář ve Frývaldově – tehdy jediný v údolí Bělé – měl údajně být přívržencem husitského učení.

Ničení způsobené husity a nesváry rytířů, ke kterým došlo o několik let později, měly za následek zpustošení vesnic kolem Javorníka, Žulové a Frývaldova. Tak zmizela z úředních listin na více než 100 let v naší nejbližší blízkosti jména jako Tomíkovice, Lipová, Široký Brod a po roce 1443 Písečná. Jejich nezoraná pole byla označena jako „pustiny“.

Tímto částečným nebo úplným zánikem mnoha vesnic poklesly také jejich dávky; tím se dostal biskup jako zemský pán do finančních potíží.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář