Jdi na obsah Jdi na menu

Řeka Bělá

18. 5. 2014

Jelikož jsou horské vrcholy podél údolí převážně zalesněny, jsou ve zdejší oblasti atmosférické srážky (déšť a sníh) silnější a častější než v kopcovité krajině nebo na rovině. Lesy proto skrývají četné prameny, jejichž chladná, křišťálově průhledná voda vyvěrá na svazích hor v různých výškách a umožňuje vzniku četných horských potůčků. Z nich jsou zde uváděny a popsány jen ty, jejichž názvy byly doloženy v lidové mluvě nebo úřední cestou.

 Hlavním potokem, (řekou) naší vesnice je Bělá. Slovanský název této pěkné jesenické řeky, jehož překlad odpovídající smyslu je „Bílá voda“, v žádném případě nepodmiňuje možné původní slovanské osídlení na jeho březích. Tato řeka přišla ke svému jménu následujícím způsobem. V době před osídlením dnešního údolí Bělé – a vůbec celého frývaldovského okresu – sídlili v Nyské nížině slovanské národní kmeny. Tito slovanští lovci a sběrači, kteří odtamtud vycházeli za svým zdrojem obživy (lovem), dávali názvy všemu, co v krajině potkali.

 Tak dali dnešní řece Bělá název „Bělá“, tj. Bílá voda. Toto označení bylo později, když už bylo údolí Bělé osídleno Němci a založen urbář, převzato oněmi německými osadníky v tehdejším hraničním lese a také horníky, ovšem nikoliv jako „Bělá = Biela“, nýbrž jako „Biele“, jak se řece ještě dnes v dialektu říká. Pokud tedy v německých dílech nebo mapách je uveden název „Biela“, je příčinou bezmyšlenkovitost nebo věcná neznalost, neboť samotné údolí Bělé a jeho osídlení jsou odjakživa německé. (Podle mého názoru je autorův text poplatný době svého vzniku.)

 Řeka Bělá pramení v blízkosti Videlského kříže u Bělé pod Pradědem a je značně posílena horskými prameny přitékajícími z Bělé pod Pradědem, Domašova, Adolfovic, Bukovic a Frývaldova. Do vsi přitéká od Frývaldova, u domu č. 228 stolařského mistra Wilhelma Plischkeho, protíná hranici obce, protéká jí severovýchodním směrem a opouští toto území u domu č. 219 stolařského mistra Franze Reichela. Říční tok na území České Vsi v délce 4300 m zaujímá plochu, podle parcelního protokolu z roku 1902, 10 ha 14 a 15 m2. Během toku přibírá Bělá na pravém břehu přítoky „Goldflössel“, „Pompebach“ a „dolní Fibichfloss“, na levém břehu „Priessnitzbach“, „horní Fibichfloss“, „Göbelbach“ a „Zindlerbach“.

 

dscf6979.jpg

Obr. vysvětlivky: Lesní a polní hranice podle speciální mapy z roku 1912.

Náčrtek k vodstvu v obci Česká Ves. Měřítko 1:25000. F. Kutschera.

Rybníky:1. Rybník u Klášterního statku- 2. Körbelův rybník – 3. Katzerův rybník – 4. Kunertův rybník – 5. Kriegischův rybník. -

 

 

Zdroj:

ARCHIV OBCE ČESKÁ VES 1574 - 1945 (1947), Kronika obce, I. díl (retrospektivní vlastivědné zápisy od 12. stol. - 1921; dodatky 1935).

Z kurentu přepsal Roman Janas, do češtiny přeložila Mgr. Jana Reichlová.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář