Jdi na obsah Jdi na menu

Historie škol

19. 3. 2014

 Historie škol v České Vsi

V letošním roce oslaví naše škola už své padesátiny. Málokdo však ví, že se jedná o čtvrtou písemně nebo ústně doloženou školu v obci. Zmínka o školním vyučování v obcích u města Jeseník pochází z roku 1689. Ve školách se učily tyto vyučovací předměty: (německé psaní a čtení, latina a výuka na hudební nástroj).

 Protože byla Česká Ves už tehdy jednou z největších obcí v okolí Frývaldova - bylo i zde provozováno školní vyučování. Kde a jak bylo vyučováno, o tom nám chybí spolehlivé informace. Pravděpodobně – a tak to vyplývá i z ústního podání – probíhalo první vyučování v nynějším domě č. 78, majitele stolařského mistra Emanuela Weeseho. Učebna se nacházela vlevo od vchodu v dnešní dílně; tamtéž se dodnes zachovalo někdejší podium. Vpravo od vchodu byla světnice školního učitele a za ní stáj pro dobytek, chovaný zaměstnancem školy. Vyučování vedl „dosazený nájemník“. Za jeho mzdu ručila obec, od biskupa dostával deputátní uhlí.

dscf6921.jpg

Dům č. 78: První školní budova v České Vsi.                                Snímek Franze Kučery 1930.

 

prvni-skola.jpg

Místo první školy dnes.

 

 Jelikož se stoupajícím počtem žáků byla školní třída brzy příliš malá, byla škola přemístěna do dnešního, tehdy přízemního obecního domu č. 68. Také tato škola byla jednotřídní.  O návštěvě této školy slýchávali staří lidé mnohé vyprávět ještě od svých prarodičů.

 V oné době byl učitelem Chreszenzius Schreiber. Po něm je ještě dnes nazývána cesta vedoucí od hasičské zbrojnice ke Grögerovu mostu jako „Schreiberova ulička“. Žáci, jak se předává ústním podáním, se před vyučováním potulovali kolem řeky Bělé u takzvaného dlouhého jezu a na tehdy dřevěném Grögerově mostě, dokud je učitel nezavolal do výuky slovy “No, hoši, už pojďte!“

Školní světnice byla velmi prostě zařízena a měla lavice bez opěradla a bez desky na psaní. Žáci drželi břidlicové tabulky na kolenou. Během vyučování obstarávala učitelova žena své domácí povinnosti „vaření a předení“ ve školních prostorách.

1804: Zřízení dnešní školy: - V důsledku stále se zvyšujícího počtu žáků byla roku 1804 zřízena dnešní školní budova (dům č. 250) v Říšské ulici uprostřed vesnice. O jejím založení píše školní kronika následující: „Tato (škola) byla vybudována roku 1804 Jeho Výsostí knížetem a biskupem Hohenlohe, kde pan dědičný soudce (dědičný rychtář) Priessnitz daroval pozemek, na kterém tato stojí, a obec zajistila nákresy a řemeslné práce.“

Příjmy školního učitele:- Budova byla přízemní; vlevo od vchodu do domu byla třída, vpravo byl umístěn byt učitele a také chlév.

 Prvním školním učitelem v nově vybudované škole byl podle uvedeného ustanovujícího dekretu z 29. srpna 1805 Johann Kriegisch.

 Jeho roční příjmy činily podle výkazu (soupisu) z 11. října 1831 „ za 231 školou povinných žáků během 11 měsíců na školním platu 67 fl., na náhradách platu a příspěvcích z c. k. normálního školního fondu 62 fl.; celkem tedy ročně 129 fl.

 Tentýž výkaz uvádí, že jmenovanému učiteli byl přidělen „pomocník“, který musel z oněch 231 žáků vyučovat oddělení se 120 žáky, a za to mu byl vyplácen učitelem plat 48 fl. Protože školnímu učiteli nebyly vyměřeny právě vysoké příjmy, musel se poohlížet po nějakých vedlejších výdělcích. Tak zajišťoval „novoroční procesí“, nazývané také „novoroční psaní“. Chodil v době mezi Novým rokem a svátkem Tříkrálovým (6. ledna) s několika žáky dům od domu. Posvěcenou křídou napsal na každé dveře od světnice písmena C + M + B (Kašpar, Melichar, Baltazar) a za každým písmenem udělal kříž. Vedle toho napsal také ještě letopočet. Školní děti při tom zpívali: “ Narodil se Kristus Pán, radujme se. Alleluja, Alleluja.“

 Za to dostával učitel a děti dary v penězích a další výslužku (uzené maso, brambory, plátky jablek a další). Dále učitel zajišťoval takzvané „Povětrnostní zvonění“ (při blížící se bouři zvonily na věži kaple zvony, aby chvění zvuku zničilo mračna). Za to dostával, jak uvádí výkaz, několik otýpek ovsa, které ovšem sotva vyrovnaly mzdu za sběr a mlácení, takže výtěžek byl mnohem menší.

1875: přistavění patra na budově: - Poté, co budova, postavená v roce 1804, už dávno velikostí nestačila, bylo v roce 1875 dostavěno první patro a škola rozšířena na dvě třídy.

Školní přístavba 1890:- Rozšíření školy na 4 třídy:

Podle ústního podání byly potřebné cihly zhotoveny z jílu u současného místního hřbitova a na místě vypáleny. Přistavěná část byla nazvána „novostavba“, toto označení se používá v lidové mluvě dodnes.

dscf6931.jpg

Národní škola Česká Ves s kaplí v roce1909.                 (Snímek Rudolfa Frankeho) Jeseník)

 Rozšíření na 5 a 7 tříd: - roku 1919 se škola bez stavebních úprav změnila na pětitřídní; na začátku školního roku 1921/22 byla rozšířena na sedmitřídní veřejnou národní školu.

 Přestavba na čtyřtřídní školu se uskutečnila pod vedením vrchního učitele Johanna Sonnenberga, rozšíření na pětitřídní pod vrchním učitelem Josefem Heckelem a na sedmitřídní pod vrchním učitelem Karlem Kristenem.

Takto jen ve zkratce o dřívějších školách v České Vsi.

Během tohoto roku bude postupně tento článek rozšiřován, vč. fotografií, nákresů a plánu a vložen na stránky: (https://ceska-ves.estranky.cz/ ).