Jdi na obsah Jdi na menu

Rekonstrukce školy

31. 8. 2013

  

mgr.-et-bc.-zdenka-blistanova.jpg

Česká Ves - Posledním počinem ve školním roce 2012/13 byla Zahradní slavnost, při které jsme se mohli rozloučit s našimi deváťáky. Zeptal jsem se proto paní ředitelky Zdeňky Blišťanové, jak hodnotí v pořadí již druhý ročník této slavnosti pod širým nebem?

 2. ročník Zahradní slavnosti se povedl. Ten den „Zahradní slavnost“ má více významů. Jde o slavnostní rozloučení s končícím školním rokem, vyprovázení našich deváťáků do dalšího života (smutek), ocenění těch, kteří příkladně reprezentují školu (radost). Základem je však setkání lidí, kteří mají (ale i nemají) se školou něco společného.  Jsme rádi, že lidé na naši slavnost přišli a měli tak možnost vidět školu z jiného úhlu. Rodiče i ostatní návštěvníci sledovali žáky při vystoupení, mohli být pyšni při oceňování svých dětí (letos bylo 97 oceněných žáků), mohli si říct, jak se dětem ve škole vede, popovídat si s učiteli „troch jinak“, potkat se se sousedem,…. . Přišli se podívat i bývalí žáci, což mě velmi těší, chtějí vědět, co se ve škole děje nového, chtějí vidět své učitele, své spolužáky. A to vše v příjemném prostředí a s občerstvením. Ten den vyšel, poděkování patří učitelům, rodičům, žákům, obci, sponzorům,…a počasí.

 Děti se rozutekly do svých domovů, kde si mohly užívat dvouměsíční prázdniny. Ovšem areál školy se neponořil do spánku, jak by se mohlo zdát. Škola teď připomíná staveniště. Můžete říct, co se se školou děje?

Při energetickém auditu, který nechala obec vypracovat, bylo zjištěno, že budova je mimořádně nehospodárná, jde tedy o kompletní zateplení objektu (výměna výplní otvoru, zateplení fasády, střechy a podlahy, výměna oken). Přesný název projektu je: Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Česká Ves.

 Na jakou částku celá investice vyšla?

 Celkové investiční náklady jsou financovány ze dvou zdrojů:

·         dotace Operační program životní prostředí 10 317 000 Kč

·         vlastní zdroje Obec Česká Ves                     4 300 000 Kč

 Náklady představují náklady na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a technické dokumentace pro výběrové řízení, náklady na zajištění výběrového řízení, včetně vypracování zadávací dokumentace, náklady na zajištění všech podkladů pro SFŽP za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, náklady spojené s monitoringem průběhu realizace a závěrečným vyhodnocením akce, náklady na technický dozor investora a autorský dozor projektanta, náklady na koordinátora BOZP, náklady na realizaci stavby)

Ve výběrovém řízení byla vybrána firma MAMUT-THERM s.r.o. Brno.

 

Můžete orientačně říci, jaká částka se ročně uspoří?

 V roce 2012 zřizovatel (Obec Česká Ves) poskytla škole neinvestiční příspěvek ze svého rozpočtu ve výši 2 950 000, z tohoto příspěvku jsme zaplatili za energie 1.691.215,19 Kč. Roční úspora by měla být v řádu desetitisíců až statisíců. Obci patří velké poděkování za tuto akci, škola dostane nový kabát a ušetřené peníze se mohou investovat do dalšího rozvoje a modernizace školy.

 

Podle dosavadního průběhu oprav, máte představu, jestli se vše podaří stihnout do začátku školního roku? 

Podle sdělení firmy, která zateplení provádí, budou pavilony bez lešení a s novou fasádou, nedokončena zůstane jen tělocvična a jedna strana 3. pavilonu. Další venkovní práce ještě v dalších týdnech pokračují. Tyto práce na začátek školního roku, na výuku ani na bezpečnost nebudou mít vliv. Začínáme tedy 2. září v 8:00 hod.

 

Před více než dvaceti lety jsem se s touto školou loučil a mohu říci, že se škola úplně změnila. Žije, dýchá a hraje všemi barvami. Škola dokonale splňuje Komenského heslo: Škola hrou. Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchu ve Vaši práci.

 

dscf0464.jpg
dscf0456.jpg
dscf0461.jpg

 

 dscf0463.jpg

dscf0462.jpg

 

dscf0466.jpg