Jdi na obsah Jdi na menu

Lyžování 1990 - 2006

28. 3. 2010

Období 1990-1991

Počet členů 165

Členové výboru:

Klosovský Karel - předseda

Ing.Peštuka Miroslav, Konečná  Alena, Střílek Josef, Netolička Vladimír, Konečný Zdenek, Konečný Václav,Havlíček Jiří st.,Kočí Pavel

 

V rámci brigádnické činnosti byla vykopána nová studna a dokončena startovací věž.

V roce 1990 vstoupil oddíl do nově vytvořeného Českého svazu lyžařů .

V roce 1991:

-  oddíl zakoupil sněžné pásové vozidlo pro úpravu sjezdovky LAVINA 1000  za 125 000,-Kč

-  oddíl získal první pozemky – 64m2 pod chatou převodem od Státního statku Hanušovice

-  byl zpracován nový Statut oddílu a oddílová pravidla

 

Pořádané závody:

MSKZ staršího žactva

Jesenický pohár přípravky

 

 

Období 1992-1993

Počet členů  202.

Členové výboru:

Havlíček Jiří st. – předseda

Ing.Cypra Vladislav, Konečný Zdenek, Střílková Alena, Střílek Josef, Keppert Jiří,

Netolička Vladimír

 

V průběhu tohoto období byly prováděny další práce na úpravě areálu. Byla postavena strážní budka u koncové stanice vleku, upraven nájezd a výstup u koncové stanice, oprava malé startovací věže, likvidace horní startovací věže,vytyčení sjezdovky a hranice lesa,nátěr vleku

Byl koupen pozemek pod chatou o výměře 573m2 od pana Vlacha

Pořádané závody:

MSKZ mladšího žactva pro rok 1993

Přebor ČR parašutistů v zimním trojboji

 

Období 1994-1995

Počet členů  210.

Členové výboru:

Havlíček Jiří st. – předseda, Ing.Cypra Vladislav, Konečný Zdenek, Střílková Alena, Střílek Josef, Keppert Jiří, Netolička Vladimír

V roce 1994 se oddíl  stal členem Svazu provozovatelů vleků a lanovek ČR.

Byla provedena rekonstrukce přípojky el.vedení k vleku.

Byly zhotoveny skříňky pro úschovu výstroje.

Uzavřena smlouva na dobu neurčitou na pronájem sjezdovky s Lesy ČR.

Uzavřena pojistka na chatu u  pojišťovny KOOPERATIVA na 1.5 mil 

V roce 1995 byla provedena:

-         rekonstrukce topení – zhotoveno el. Akumulační vodní topení.

-         výměna lana

Pořádané závody:

Jesenický pohár  1994 –přípravka a mladší žactvo.

Období 1996-1997

Počet členů  208

Členové výboru:

Havlíček Jiří st. – předseda

Ing.Cypra Vladislav, Konečný Zdenek, Netoličková Anna, MUDr NovotnýMiroslav,

Střílek Josef, Keppert Jiří, Netolička Vladimír, Konečná Lada

 

Prováděly se drobné úpravy v chatě a v okolí chaty. Běžná údržba vleku.

V roce 1997  oddíl zakoupil pozemky  okolo chaty a louku nad chatou. Parcely 554/1,554/2,554/61/1,1/2.1/3 od PF ve výměře 45464 m2 a  parcely 554/4,554/5,554/7 od pana Vlacha o výměře 2412 m2..

V roce 1996 jsme oslavili 25.výročí založení oddílu v restauraci v Ostružné.

V roce 1997 rezignoval na funkci předsedy Jiří Havlíček. Novým předsedou se stal Karel Klosovský a do výboru zvolen Václav Konečný.

V roce 1997 jsme oslavili 20 let provozu vleku.

Pořádané závody.

Oddílový závod k 25.výročí založení oddílu.

Pohár MSLS STOP DROGY 1997  2 x 3.místo v OS přípravky – Jedličková Ivan,Tomáš Pospíšil

 

 

Období 1998-2000

Průměrný počet členů  205

Členové výboru: 

Klosovský Karel. – předseda

Ing. Cypra Vladislav,Konečný Zdenek, Netoličková Anna, MUDr. Novotný  Miroslav,  Střílek Josef, Keppert Jiří, Netolička Vladimír, Konečná Lada, Konečný Václav

 

V roce 1998 jsme upravili v chatě umývárnu se  sprchovým koutem a teplou vodou.

Podzimní členské schůze konaná 20.11.1998 rozhodla  o zákazu kouření  v celé chatě.

V roce 1999 je zbourána stará šopa na uhlí a dřevo a postavena nová kolna pro dřevo a materiál. Zakoupili jsme pozemky pro přibližovací vlek ,parcela 547/5 o výměře 29034 m2.

V roce 1999 ze zdravotních důvodů odchází z výboru Josef Střílek.

Pro závodní činnost bylo v roce 2000 zakoupeno 5ks vysílaček.

 

Pořádané závody:

MSLS STOP DROGY 2000 – přípravka a ml.žactvo

 

Období  2001-2004

Počet členů  220

Členové výboru:

Ing.Cypra Vladislav – předseda

Konečný Zdenek, Keppertová Anna, Keppert Zbyněk, Ing.Labounek Petr, Střílek Josef, Kroupová Lada, Navrátil Vladimír, Drozd Josef,

 

V letním období byla provedena generální oprava sněžného vozidla – výměna motoru ,baterie,oprava spojek a celkové nátěry. Byla natřena celá chata včetně vnitřních dveří a zárubní, mříže oken. Opraveny WC pro členy i veřejnost. Upraveno podkroví – vytapetováno sklotextilní tapetou a vymalováno. Provedena rekonstrukce kuchyně – výměna kuchyňské linky, zlepšeno osvětlení,zavěšený strop. Postavena další kolna pro potřeby úschovy lyží  při lyžařských výcvicích a veřejnost. Stržena plocha pro reklamní tabule a postavena nová.

Chata označena dvěmi znaky TJ  v průměru 1m. Zhotoveny 2 poutače k vleku a umístěny v obci u hlavní komunikace.

V roce 2001 byl zpracován projekt na výstavbu nového přibližovacího vleku „B“. Postaven bufet pro veřejnost obestavěním  mobilní buňky. Dostavba šopy II a vybavením kójemi pro úschovu lyží veřejnosti. Zateplení bojleru a drobná údržba chaty a vleku. Instalovány 2 snowboardové rampy na louce. V roce 2002 byla prodána Lavina a zakoupena starší s hydraulikou. V roce 2004 po havárii motoru byla provedena výměna motoru za  diesel. V roce 2005 provedena oprava hydraulických prvků.

 

Sportovní činnost.:

Rok 2001:

Uspořádali jsme veřejný závod  MSLS 2001 – přípravka a předžáci

2x 1.místo a 1x 2.místo v OS – Kristýna Ottová

Rok 2002:

Oddíl reprezentovaly 2 závodnice: Novotná Silvie v kat.juniorek a  Labounková Romana v kat. mladšího žactva umístění obou závodnic se pohybovalo mezi 10-20. Místem.

Rok 2003:

Začínají trénovat naši nejmenší pod vedením Pavla Dumbrovského

Antončík Filip, Dumbrovský Michal, Havlíček Matěj,  Keppert Adam,  Urbášková Tereza.

Uspořádali jsme závod  mistrovství republiky v PARA-SKI .

Rok 2004:

Uspořádali jsme závod  mistrovství republiky v PARA-SKI .

Uspořádali jsme závod pro účastníky lékařského kongresu na svahu Miroslav v Lipové

V letošní zimní sezóně začaly závodit kromě našich starších závodníků i děti v kategorii přípravky a předpřípravky.. Děti se zúčastnily pěti závodů.

Nejlepší umístění:

Antončík Filip                21.místo  Karlov  STOP DROGY

            Dumbrovský Michal  17.místo  Praděd  Velikonoční vajíčko

            Havlíček Matěj                18.místo  Praděd  Velikonoční vajíčko

            Havlíček Martin                11.místo  Praděd  Velikonoční vajíčko

                 Urbášková Tereza                29.místo  Soláň 

 

V této zimní sezóně proběhlo také zimní soustředění na naší chatě  a chystáme letní soustředění o prázdninách, kterého by se měli zúčastnit i naši nejmenší (mimina).  

Ve starších žačkách nás reprezentovala Romana Labounková. V územním kvalifikačním závodě na Bílé obsadila v OS 17.místo a Mistrovství Moravy a Slezska na ČHS v  OS  22. místo a SG 16.místo.

 

 

Období  2005-2006

Počet členů  210

Členové výboru:

Ing.Cypra Vladislav –předseda

Ing.Heger Jiří, Konečný Zdenek, Kučák Miroslav  Ing.Labounek Petr, Kroupová Lada,

Drozd Josef,

Novým správcem vleku po Josefu Střílkovi se stává Miroslav Kučák.

Byla provedena oprava hydraulických prvků na Lavině . Prodej starého skútru a nákup repasovaného skútru Bombardier 500. Vybudovaná vlastní vrtaná studna o hloubce 28m pro zásobování chaty vodou. Je zpracován projekt pro prodloužení kanalizačního řádu obce Ostružná a kanalizační přípojky chaty. Oprava startovací věže, údržba vleku.

 

Sportovní činnost.:

Rok 2005:

Uspořádali jsme závody přípravky a předžáku v OS na Ostružné . Z toho 2 o pohár  STOP DROGY a jeden veřejný. Opět jsme pořádali závod PARA SKI.

V této sezóně oddíl reprezentovali:

v kat. předžáci                Antončík Filip a Havlíček Matěj

v kat. přípravka              Dumbrovský Michal, Kytlica Dominik, Pastucha Jan, Havlíček Martin

                                          Urbášková Tereza

Trenéři:                            Dumbrovský Pavel, Havlíček Jiří ml.,

Asistenti:                             Antončík Vilém, Urbášek Jan

Nejlepší výsledky:

VZ Karlov:                             Dumbrovský 2. , Kytlica 3. Urbášková 4. Antončík 5.

Stop Drogy ČHS              Dumbrovský 10., Antončík 11. Havlíček Matěj 13.

přebor Olm.kraje              Dumbrovský 1.

 

Rok 2006:

Pořádali jsme závody v alpských disciplinách v rámci I.dětské olympiády pořádané Sdružením měst a obcí Jesenicka pro mladší žáky z Jesenicka, Prahy a Polska na Lázeňském svahu v Lipové (1xOS a 2 kola SL)

Uspořádali jsme 2 veřejné závody přípravky a předžáku v OS na Ostružné a zúčastnili jsme se závodů o pohár STOP Drogy a krajského přeboru na ČHS.

 

Umístění našich závodníků:

Jméno                                                                      1.závod              2.závod                  přebor                            Stop

Ostružná               Ostružná                Ol.kraje              Drogy

Předžáci:

Antončík Filip                                                        1.                            1                            2.                            26             

Dumbrovský Michal                                          3.                            2.                                                        38

Havlíček Matěj                                          2.                            3.                            4.                            33

Urbášková Tereza                                          3.                            4.                           

Přípravka:

Havlíček Martin                                          7.                            8.

Kytlica Dominik                                          4.                            4.                            4.                            21

Pastucha Jan                                                        5.                            6.                                                        46

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář