Jdi na obsah Jdi na menu

Lyžování 1971 - 1989

28. 3. 2010

Oddíl lyžování:

 

Založení:

21. ledna 1971

Počet členů:

220

Předseda:

Ing. Vladislav Cypra

Výkonný výbor:

Zdeněk Konečný, Anna Keppertová, Zbyněk Keppert, Ing. Petr Labounek, Josef Střílek, Lada Kroupová, Vladimír Navrátil, Josef Drozd

 

 

Období 1971-1979

 

Rok 1971  -  V lednu 1971 byly mimořádně dobré sněhové podmínky přímo ve městě Jeseník a to dalo podnět uspořádat po dlouhé době sjezdové závody pro mládež místních škol. Ladislav Matela a Václav Konečný, kteří se touto myšlenkou zabývali společně s Josefem Kollerem začali závod organizovat. Pochopení měli u TJ Řetězárna Česká Ves, ZV ROH Řetězárna a SSM Řetězárna. Zajistili dostatek funkcionářů mezi které patřil i předseda TJ Ing. Miroslav Fojtů a známý jesenický lyžařský rozhodčí I. Třídy MUDr. K. Langr.

     A tak 16. ledna na svahu pod Křížovým vrchem soupeřilo 86 školáků ve třech kategoriích. Úspěch tohoto závodu, nadšení a šikovnost některých dětí dával předpoklad věnovat se lyžování organizovaně. Bylo hovořeno s těmi nejlepšími dětmi a jejich rodiči a došlo se k názoru, že o lyžování je velký zájem.

     21. ledna 1971 požádal Ladislav Matela na výroční schůzi TJ Řetězárna účastníky a výbor TJ o schválení založení oddílu sjezdového lyžování. Žádost byla schválena a tak byl vytvořen první výbor lyžařského oddílu v tomto složení :

Ing. Miroslav Čermák         - předseda oddílu

       Josef Šteigl                   - jednatel

       Josef Koller                  - pokladník

       Ladislav Matela           - cvičitel, člen výboru

       Václav Konečný          - cvičitel, člen výboru

       Miloš Pohl                   - cvičitel, člen výboru

 

    Práce výboru je zaměřena na zahájení pravidelného lyžařského výcviku a z těch nejlepších vytvořit závodní družstvo. Výcvik byl zahájen 29. ledna a pokračoval pravidelně každou sobotu a neděli v Petříkově a později na Pradědu za vedení L. Mately a V. Konečného v počtu 30 dětí. Koncem února se 10 nejlepších zúčastnilo prvních závodů, které pořádal okresní výbor SSM Šumperk v Branné „Memoriál Ing. Františka Švédy“ v obřím slalomu. Žáci oddílu byli hned na prvním závodě úspěšní, když získali první a druhé místo zásluhou Jana Jedličky a Luďka Mately.

 

Rok 1972 -  Vybudovali jsme lyžařský vlek na svahu pod Křížovým vrchem v Jeseníku, který jsme později předali MěNV Jeseník pro špatné sněhové podmínky v Jeseníku. Za sněhem se stále dojíždělo do Petříkova, na Červenohorské sedlo nebo na Praděd. V tomto roce jsme získali první titul přeborníka okresu a 6 žáků oddílu se zúčastnilo krajských klasifikačních závodů.

 

Rok 1973 - Poprvé se  účastníme na závodech krajského přeboru, kde mladší žák Jiří Švub dosáhl výborného umístění ve slalomu, když skončil na 5. místě. V letních měsících zařazujeme do tréninkového procesu jízdu na kolečkových bruslích. Na popud našeho oddílu se schází zástupci oddílu Tatran Litovel, TJ Břidličná, HS Šumperk a TJ Řetězárna a je založena oblastní soutěž Jesenický pohár mládeže. Prvním předsedou soutěžního výboru se stal L. Matela.

 

Rok 1974 - Do nominace okresního družstva se dostali naši žáci Luděk Matela, Jiří Švub Dušana Choutková a v roce 1975 je doplnil Miloš Albrecht. Členové oddílu zahájili v tomto     roce výstavbu vlastního zimního střediska na Ostružné. Začalo se z odlesňováním svahu, budováním těžkého, kotvového vleku, spodní stanicí, kde se stavěla také šatna a převlékárna.  Oddíl získal na členské základně a měl již 32 dětí a 25 dospělých. Trenérskou práci dělali L.Matela, V. Konečný, O. Choutka, Ing L. Šíbrava a vypomáhali R. Dulínek a K. Byresch.       

 

Rok 1976 -  Máme vytvořena dvě závodní družstva. Jedno tvoří dorostenci, kde L. Matela, J. Švub a B. Peštuková jsou v nominaci okresního družstva a druhé tvoří žactvo, z kterého je v nominaci okresu M. Albrecht, Z. Příbramská a r Bureschová. Začíná se taká tvořit nový mladý kádr závodníků, kde se prosazuje Dita konečná a o něco později Zdeněk Konečný.

 

Rok 1977 - Pro náš oddíl je tento rok význačný. Jsme nositeli „Vzorný oddíl III. stupně“. V závodní činnosti jsme dosáhli  několika výborných výsledků v Jesenickém poháru. Na krajském přeboru dorostu v obřím slalomu Luděk Matela skončil na pěkném 5. místě. V Jesenickém poháru skončila mladší žačka Regina Bureschová na 2. místě. V žácích nejlepších výsledků dosahoval M. Albrecht. V listopadu jsme slavnostně otevřeli naše zimní středisko v Ostružné. Byl zvolen také nový výbor oddílu a jako předseda se ujal funkce MUDr. M. Albrecht. Ve vánočních svátcích jsme již trénovali na našem svahu  a nový vlek dopomohl k většímu objemu naježděných branek.

 

Rok 1978 - Stabilní výkony podával L. Matela, který se  zařadil mezi 15 závodníků kraje v dorostu. R. Burechchová dosáhla několika dobrých výsledků v žačkách. Avšak největší radost nám udělala Dita Konečná, která v kategorii přípravky v Jesenickém poháru skončila na 3. místě. Na podzim přichází do oddílu Ladislav Škrabal, který se zapojuje do trenérské práce. Do oddílu přicházejí mladí zájemci, kteří později vytvořili dobrý kádr dalšího žákovského družstva, M. Špiriaková, M. Velc, L. Škrabal ml., R. Škrabal.

 

Rok 1979 - Poprvé získáváme absolutní vítězství v Jesenickém poháru. Dorost vyhrál Luděk Matela a žačky EVA Bauerová. Druhá místa ještě získali Miloš Albrecht a Zdenka Příbramská. Kvalita tréninku na vlastním kopci za pomoci vleku se projevila. Dobré sportovní výsledky a veliká aktivita oddílu přivádí další zájemce do našich řad, jako jsou manželé Dumbrovští a jejich dva synové Klímovi a dvě děti, přichází Pavel Štancl, René Náglovský, Darina Daňková, Jana Strakošová, David Března a další. Správce celého střediska na Ostružné se stává Zdeněk Konečný.

 

 

Rok 1980

Členové výboru:

MUDr Albrecht Miloš – předseda

Bauer Jiří, Konečný Zdeněk,  Křupala Radek, Malina Zdeněk, Matela Ladislav, Ing. Peštuka Miroslav, ing.Šibrava Lubomír, Škrabal Ladislav

 

Vstupujeme s utvořeným družstvem dorostu, žactva a přípravky. V závodní činnosti v tomto období nám největší radost udělali právě ti nejmladší z přípravky. Monika Špiriaková byla druhá a Pavel Štancl třetí v Jesenickém poháru. V kategorii starších žaček byla Zdenka Příbramská druhá a v dorostu Jarek Konečný třetí. Krajských kvalifikačních závodů žactva se zúčastnil T. Dumbrovský a Dita Konečná. V měsíci srpnu bylo poprvé uspořádáno letní soustředění na umělé hmotě v délce 7 dnů v M. Hradisku. Od tohoto roku sem pravidelně jezdíme i když jen v říjnu a na 4 dny. Ve vánoční svátky bylo uspořádáno další soustředění v našem středisku. Za zmínku stojí, že do oddílu přišli manželé Svrčkovi a s nimi dva synové. Trénovat začal Petr Lučan, Tomáš Netolička a Jiří Havlíček. Na výroční schůzi oddílu byl zvolen nový výbor a funkce předsedy se ujal Ing. Miroslav Peštuka.

 

Rok 1981 - Do okresního družstva na rok 1981 jsou zařazeni : T. Dumbrovský, L. Škrabal, D. Konečná, M. Špiriaková. Nejlepšího umístění dosáhla D. Konečná na 7. místě ve slalomu a T. Dumbrovský 7. místo v obřím slalomu, v krajských závodech. První závodní činnost v našem oddílu měl velice úspěšnou Filip Svrček, který v přípravce Jesenického poháru skončil na 2. místě. Také Darina Daňková ve stejné kategorii děvčat úspěšně bojovala a skončila třetí. Třetí místo v dorostenkách získala i Zdena Příbramská. V létě přistavujeme na Ostružné lyžárnu, na  rozjezdovou věž je položena umělá hmota. V říjnu se zúčastňujeme závodu ve slalomu na umělé hmotě v Hradci Králové za účasti předních oddílů ČSR. Velkou radost nám udělal T. Dumbrovský, který vyhrál ml. žáky.

 

Rok 1982  - Byl rokem největších úspěchů v závodní činnosti. Byla utvořena trenérská rada za vedení Ladislava Mately a trenérů V Konečný, L. Škrabal. Ing Dumbrovský, J. Svrček, Ing. Šíbrava a H. Svrčková, která systematicky pracovala. Byly utvořeny nové tréninkové plány a výsledky se dostavily. Do okresního mužstva byli jmenováni : T. Dumbrovský, L. Škrabal, D. Svrček, D. Konečná, J. Klimková a M. Špiriaková. Úspěšnou sérii závodů zahájil T. Dumbrovský, který se stal krajským přeborníkem v obřím slalomu a tím se nominoval na přebor ČSR. Na přeboru ČSR opět úspěšně bojoval a získal titul přeborníka ČSR ve slalomu. Tyto úspěchy potvrdil přebornickým titulem ČSSR ve slalomu. Také Dita konečná se začala prosazovat v kraji. Na jednom závodě krajské klasifikace skončila na druhém místě ve slalomu.V Jesenickém poháru se stal vítězem v přípravce F. Svrček.D. Konečná a T. Dumbrovský za výborné výsledky byli zařazeni do TSM Ostrava.

 

Období 1983-1985

Členové výboru:

Ing.Peštuka Miroslav – předseda

Bauer Jiří, Konečný Zdeněk, Konečná Alena,  Křupala Radek, Malina Zdeněk, Matela Ladislav, Ing. Peštuka Miroslav, Střílek Josef, Škrabal Ladislav

 

Rok 1983 - V okresní nominaci na rok 1983 jsme měli 8 závodníků a T. Dumbrovský byl členem krajského družstva. Ziskem dvou stříbrných medailí na přeboru ČSR ve slalomu a obřím slalomu se dostal do nominace žactva ČSSR. V dresu ČSSR získal stříbrnou medaili na Mezinárodních žákovských závodech v Říčkách v obřím slalomu. Byl také v nominaci ČSSR na žákovské mistrovství Evropy do Itálie, které se však pro špatné sněhové podmínky nekonalo.Podruhé za sebou vyhrává F. Svrček Jesenický pohár. Pilně se také pracuje na vylepšení našeho střediska v Ostružné. Byl prodloužen svah o 120 m, postavena rozjezdová věž, provedena oprava a nátěry vleku za vedení Josefa Střílka. Největší akcí bylo přistavení klubovny, kde se projevila zručnost Jiřího Havlíčka a Josefa Lučana.

 

Rok 1984 -  Osm žáků bylo v nominaci okresu na rok 1984. Na krajském přeboru se prosadili ml. žáci M. Špiriaková a P. Štanclovi unikla bronzová medaile těsně, když oba skončili na čtvrtém místě. V obřím slalomu zajel dobře D. Března, který skončil sedmý. Na národních závodech, kromě T. Dumbrovského byli ještě povoláni D. Konečná, M. Špiriaková a D. Března. V Jesenickém poháru zvítězil D. Března. Druhá místa obsadili P. Lučan a M. Špiriaková. V tomto roce se prakticky rozpadlo družstvo dorostenců. Čtyři I. VTM, osm II. VTM a 18 III. VTM, byla výborná bilance po skončené sezóně. Na podzim jsme se zúčastnili závodu ve slalomu na umělé hmotě v M. Hradisku, kde jsme byli velice úspěšní. D. Března vyhrál ml. žáky, P. Dumbrovský byl třetí, M. Špiriaková byla třetí v ml. žačkách, D. Konečná druháve st. Žačkách. Ve st. Žácích byl L. Škrabal druhý a T. Dumbrovský třetí. Do trenérské práce se zapojuje J. Keppert a P. Kočí.

 

Rok 1985 - Dobrá výkonnost opravňuje po přechodu z žactva do dorostu L. Škrabala a D. Svrčka do nominace okresního družstva na rok 1985. V závodech krajské klasifikace však získávají zkušenosti a zatím se neprosadili ve výsledkových listinách. V žactvu je situace radostnější. V okresním družstvu máme: T. Dumbrovský, P. Štancl, P. Lučan, F. Svrček, D, Března, D.Konečná, M. Špiriaková, D. Daňková, H. Strakošová, J. Klímková. Na krajském přeboru D. Daňková získala titul krajské přebornice ve dvojkombinaci a byla druhá v obřím slalomu. V národních závodech startují T. Dumbrovský, P. Štancl, F. Svrček, D. Března a D. Konečná. V tomto složení se také účastníme přeboru ČSR ve Špindlerově Mlýně. Nejlepší umístění dosáhl T. Dumbrovský šestým místem v obřím slalomu. V Jesenickém poháru získáváme dvě druhá místa zásluhou H. Strakošové a J Klímkové. Na podzim startujeme podruhé na umělé hmotě v M. Hradisku, kde jsme získali tři poháry zásluhou D. Konečné, F. Svrčka, Z. Konečného. Druhý byl P. Lučan a třetí M. Špiriuaková. Z oddílu odchází nejlepší náš závodník T. Dumbrovský společně  s D. Březnou do Rožnova, kam přechází studovat na elektroprůmyslovku. Ve vánoční svátky přichází do oddílu Stanislav Lochman společně se svým synem. Tak jsme získali kvalitního trenéra a dobrého závodníka.

 

 

Období 1986-1987

Počet členů 150.

Členové výboru:

Ing.Peštuka Miroslav – předseda

Bauer Jiří, Havlíček Jiří, Konečný Zdeněk, Konečná Alena, Kočí Pavel, Matela Ladislav, Ing. Peštuka Miroslav, Střílek Josef, Škrabal Ladislav

 

Rok 1986  - Je rokem jubilejním, protože oddíl zahájil 15 sezónu své činnosti. Utvořilo se dobré družstvo dorostu, kde se prosadila D. Konečná a L. Škrabal. Vhodně je doplňují Z. Konečný,S. Lochman, D. Svrček, M. Velc aj. Klimková. Dita konečná přivezla z krajského přeboru bronz za slalom a dobře si počínala i v Národních závodech společně s L. Škrabalem. V žácích se prosadil Filip Svrček, který na Krajském přeboru získal dvě stříbrné medaile a stal se přeborníkem ČSR ve slalomu. Ve starším žactvu odváděl slušné výkony R. Náglovský a M. Špiriaková. V Jesenickém poháru v dorostu vyhrál L. Škrabal, Michal Března v přípravce byl druhý a Jana Klimková v dorostenkách třetí.

 

Období 1988-1989

Počet členů 160.

Členové výboru:

Ing. Peštuka Miroslav - předseda

Ing.Chytil Jan, Konečná  Alena, Střílek Josef, Netolička Vladimír, Havlíček Jiří st.,

Matela Ladislav,Konečný Zdenek,Kočí Pavel,Bauer Jiří

.

V rámci brigádnické činnosti bylo vysázeno 4200 ks stromků v polesí Petříkov. Vybudován přívod vody do chaty v délce 130m,natažen a zakopán kabel el.vedení  v délce 500m. Dobudována startovací věž.

Pořádané závody:

Jesenický pohár 1987 mladšího žactva

Jesenický pohár 1987 staršího žactva a dorostu 1x 1.a 1x 3.místo

Jesenický pohár 1988 mladšího žactva.

Okresní přebor žactva pro rok 1988 – 1zlatá, 2 stříbrné a 1 bronzová medaile

Krajský  kvalifikační závod  1988 ve slalomu a obřím slalomu staršího žactva

Přebor dorostu ČSR pro rok 1988 - Červenohorské sedlo – 1 zlatá medaile – Dita Konečná

Krajský přebor dorostu pro rok 1989 - Petříkov

Přebor dorostu ČSR pro rok 1989 – Ramzová-Šerák

Cena Jeseníků 1989 - přípravka

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Martin Taraba - Komentář

6. 1. 2013 19:06

Často si vzpomenu na to jak jsme jezdívali po závodech a toto časové shrnutí jednotlivých sezón mě pomohlo si vzpomenout i na věci a lidi na které už bych jinak dávno zapomněl. S některými kolegy závodníky se potkávám dodnes na závodech našich potomků a je to fajn vidět, že vlastě všechno pokračuje dál. Lidem kteří si dali práci s touto stránkou fandím a mohli bychom ji za pomoci nás ještě dál rozšířit a doplnit fotkama z této krásné doby na kterou jistě většina z nás nikdy nezapomene:-)

Martin Taraba - Komentář

6. 1. 2013 19:05

Často si vzpomenu na to jak jsme jezdívali po závodech a toto časové shrnutí jednotlivých sezón mě pomohlo si vzpomenout i na věci a lidi na které už bych jinak dávno zapomněl. S některými kolegy závodníky se potkávám dodnes na závodech našich potomků a je to fajn vidět, že vlastě všechno pokračuje dál. Lidem kteří si dali práci s touto stránkou fandím a mohli bychom ji za pomoci nás ještě dál rozšířit a doplnit fotkama z této krásné doby na kterou jistě většina z nás nikdy nezapomene:-)