Jdi na obsah Jdi na menu

Přelom doby a vývoj v České vsi 1945

17. 7. 2010
Přelom doby a vývoj v České Vsi 1945
   Dnem 9. Května 1945 bezpodmínečně kapituluje před vítěznými spojenci nacistická Hitlerova armáda a tím končí jeho hruzovláda. Rozdrcená jeho horda ve vlsatním doupěti vítěznou rudou armádou, přijímá podmínky příměří. Konec protektorátu nad našim státem, bylo nevýslovou radostí námi uvítán. Vítězná rudá armáda nás nejen osvobozuje, ale poskytuje našemu státu všestranou pomoc ku znovu výstavbě lidově demokratické republiky s vládou lidu národní fronty. Celý národ bude vděčně a nesmrtelně vzpomínati všech obětí a hrdinů, kteří se o naše osvobození zasloužily.
   Vám molodci a Vašemu geniálnímu vůdci, velkému J. V. Stalinovi a jeho spojencům náleží naše vděčnost. Na základě dohody a smlouvy v Jaltě a Postupimi uzavřené vítěznými spojenci, byl proveden odsun Němců z Československa postupně do Německé říše. Současně s odsunem Němců, provedeno osídlování opuštěného území obyvateli národností České a Slovenské. –(ČVK str.11)-
 
Česká Ves za doby okupace

   ObrazekFoto poskytl p. Baďura

Při obsazení obce na podzim 1938, německými fašisty, bylo několik německých komunistů a antifašistů odvedeno do koncentračních táborů. V té době sem přišli někteří noví obyvatelé, hlavně zřízenci na dráhu a do továrny. Počet obyvatelů se pohyboval kolem tří tisíc. Všechny domy i nevyhovující dřevěnky, byly obsazeny a ve větších domech bývalo několik rodin. Později byly za pozinkovnou a továrnou vystavěny dřevěné baráky, ve kterých byli umístění zajatci všech armád i civilní obyvatelstvo z okupovaných zemí, kteří měli nahradit mužšké obyvatelstvo sloužící v SA, SS a ve Wehrmachtu. Tak v Řetězárně pracovalo asi šedesát sovětských občanů, na třicet andloamerických zajatců, dvacetpět francouzských a asi patnáct Čechů. Mnozí jiní pracovali u místníchsedláků. Všichni byli voděni strážemi do továrny nebo k zemědělcům a večer pak nebo po směně, voděni zpět do baráku. V továrně se stále pracovalo na tři směny, vyráběly se hlavně řetězy, ale i součástky pro tanky a obrněná vozidla. –(ČVK str.13)-

 

 

   ObrazekFoto poskytl p. Baďura

Na podzim v roce 1944, kdy pod tlakem sovětské armády, počala se fronta přibližovat naší hranici, byli přivedeni civilní obyvatelé všech národností, v počtu asi tří set, ubytováni v hostincích a museli v okolí obce od Rejvízu přes Zlatý Chlum po okraji lesů až na protější kopce, kopat zákopy, palebná stanoviště, kryty, protitankové zákopy, plést drátěné překážky a stavět protitankové překážky z nakácených stromů. Z místních obyvatelů se těchto prací zúčastnili funkcionáři a členové NSDAP. Specialisté podminovali mosty.

 

 

   ObrazekFoto poskytl p. Dittrich

Civilní obyvatelstvo se bálo, ale nestěhovalo se, jako většina Němců za hranicemi v okolí Nisy. V březnu roku 1945 přeletěl obec svaz amerických bombardéru a hodil čtyři bomby. Byl zasažen statek č. 24, kde zahynul jeden mísní občan (pozn. RJ – jednalo se o Žofii Kapsovou) a jeden francouzský zajatec, který tam pracoval.(pozn. RJ – Francouzský zajatec se jmenoval Raynold Bary, narodil se 14. Června 1907 v Merville, ženatý, jedno dítě. 12. 12. 1944 se stal obětí časované bomby. – Na těchto stránkách si můžete o tomto zajatci přečíst více.) Ostatní bomby již nezpůsobily větších škod. Fronta se valila polskou rovinou na západ. Ustupujicí nacisti se ani nepokoušeli zachytit ve zdejších horách. Jen několik oddílů, a to slabých, se tu usadilo a snad jen potulovalo. Německé velitelství koncem dubna odvedlo všechny zajatce i pracovníky na zákopech do sběrného tábora v Bukovicích a odtud dále. Fronta se přímo naší obce ani okolí nedotkla.

Osvobození
   Dne 8. Května 1945 v 15:00 hod přišla do České Vsi sovětská armáda. Některé jednotky přišly přímo z lesů od Rejvízu a jiné po silnici od Jeseníku. Obcí také projelo pět sovětských tanků, které se vrátily do Jeseníku. S odporem se vojsko nikde nesetkalo. Německé vojsko tu nebylo a civilní obyvatelstvo nevycházelo z domu. Sovětské velitelství bylo umístěno v domě číslo 307, kde je nyní dolní mateřská škola.(pozn. RJ – dříve jesle, dnes byty)
Civilní obyvatelé nevycházeli po celé dny z domu. Několika sovětských občanů, kteří se při ústupu Němců ukryli, ujala se hned Rudá armáda a poslala je směrem k Mikulovicím, kam neustále proudily i sovětské trény.(pozn. RJ – zastarale vojenský zásobovací oddíl)
Zaměstnanec továrny Riegl se hned přihlásil u sovětského velitelství, že je české národnosti( což bylo dosti pochybné, protože tu byl zaměstnán i za okupace.) Jelikož uměl česky, rozuměl částečně Rusům a naučil se několika ruským slovům, byl velitelstvím ustanovan prozatimním řízením závodu. Rieglovi se přičítá i zásluha, že vymluvil německým minérům, aby nevyhodili v České Vsi mosty.
   Sovětští vojáci pročesávali vesnici i okolní lesy, kde byli ještě poschovávali nacističtí vojáci. Jak zbytky nacistů uviděly rudoarmějce, hned odhazovali zbraně nebo je už vůbec neměli a vzdávali se. O ozbrojený odpor se zde v okolí obce nikde nepokusili. Němečtí zajatci byli rovněž odváděni směrem k Mikulovicím. Asi po týdnu opustila Rudá armáda Českou Ves, také směrem k Mikulovicím. Německé obyvatelstvo tu zůstalo a správy obce se ujal Riegl. Na obci však úřadovali nadále němečtí zaměstnanci. V závodě i na polích se pracovalo dále, ovšem liknavě. -(ČVK str. 14-15)-
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář