Jdi na obsah Jdi na menu

Johann Sonnenberg

24. 5. 2020

 johann-sonnenberg.jpgJohann Sonnenberg se narodil 13. února 1844 v Písečné, okres Frývaldov. Protože své rodiče, ševce Josefa a Marii Sonnenbergovy[1], ztratil již ve věku 4 let, odešel ke svému poručníkovi do Supíkovic a tam také navštěvoval obecní školu.

Poté, co roku 1857 dokončil 4. třídu hlavní školy v Opavě s velmi dobrým prospěchem, absolvoval c. k. vyšší reálku v Opavě.  Po „absolvování“ dvouletého přípravného vyučování v katolickém učitelském ústavu v Opavě, dostal v srpnu 1862 „Vysvědčení pomocného učitele“ a mohl být nyní využit jako podučitel na trojtřídních obecních školách s německým vyučovacím jazykem. „Dekretem F. B. (znamená biskupsko – knížecího) dozoru frývaldovského školního obvodu v Horní Domašově z 26. září 1862 obdržel místo osobního pomocníka na místní škole v Supíkovicích a měl na toto místo „nastoupit neprodleně“. Po dvouleté době služby na této škole přešel 1. září 1865 jako podučitel na farní školu do Mnichova pod Pradědem a jako dojíždějící pomocník v Železné ve Slezsku se „systemizovaným platem“ 105 zl. rak. měny, kde pobýval až do 31. července 1867.

Vykonáním učitelské zkoušky 12., 13., 14. a 16. srpna 1867 na katolickém učitelském ústavu v Opavě obdržel „Způsobilost k samostatnému učitelskému úřadu na trojtřídních obecních školách s německým vyučovacím jazykem“ a byl pak umístěn biskupsko- kníž. dozorem školního obvodu Zlaté Hory dne 20. září 1867 jako „podučitel na školních stanicích Ondřejovice a Salisov“. Po krátké služební době byl podle „Dekretu c. k. generálního vikariátu Těšín wroclawské rakouské diecéze ze 30. října 1867 se zřetelem na své chvályhodné vlastnosti potřebné pro školní službu a své příkladné počínání při zákonné prezentaci (= návrhu) obecního zastupitelstva v Petrovicích u Skorošic zaměstnán jako skutečný učitel“ na tamní škole. 2. dubna 1872 byl jmenován „Dekretem c. k. slezské zemské školní rady v Opavě“ školní obcí Česká Ves učitelem (ředitelem školy) na této škole s ročním platem 400 zlatých rak. měny včetně volného bytu a měl se na „pokyn c. k. okresní školní rady ve Frývaldově“ z 3. května 1872 „bezodkladně dostavit do České Vsi a převzít učitelský úřad na této škole.“

Poté, co se zdejší škola rozšířila na 2 třídy, byl Johann Sonnenberg podle „Dekretu c. k. slez. zemské školní rady v Opavě z 2. února 1876 školní obcí v České Vsi jmenován vrchním učitelem“ se systematizovanými příplatky k platu. V tomto úřadu setrval až do svého penzionování 1. srpna 1907. Tento den mu byl za jeho 45 letou službu v zájmu školy propůjčen titul „ředitel obecní školy“.

Vrchní učitel Sonnenberg navštěvoval v letních měsících roku 1870 pokračovací vzdělávací kurz v Opavě, jejž pořádala slezská hospodářská a lesnická společnost společně s c. k. učitelským ústavem, a dále zemědělský učební kurz, uspořádaný v roce 1875 v Horních Heřmanicích. Znalosti, zde získané, přenášel do veřejného života v místě svého působení, neboť byl aktivně činný nejen ve školní službě, ale také na veřejnosti. Tak bylo jeho cílevědomým působením uvnitř obecního zastupitelstva postupně dosaženo rozšíření školy z jednotřídní na čtyřtřídní.

V obecním zastupitelstvu zastával také až do roku 1914 funkci obecního zapisovatele; byl spoluzakladatelem zdejších dobrovolných hasičů a jejich zapisovatel, spoluzakladatel zdejší pokladny Reiffeisen a její dlouholetý pokladník, po léta vedl obchody jako jednatel vzájemného pojišťovacího spolku proti požáru ve Vidnavě, vykonával až do roku 1904 církevní službu jako sbormistr ve zdejší kapli, byl spoluzakladatelem zemědělského klubu a jeho první zapisovatel, spoluzakladatel a zapisovatel někdejšího školního podpůrného spolku, až do svého penzionování byl členem místní školní rady, čestný člen okresního učitelského spolku Frývaldov a věrný spolupracovník ve všech ostatních spolcích.

Plně zaslouženého odpočinku užíval v České Vsi ve svém, v roce 1907 vybudovaném domě č. 296 až do 15. května 1917. Za lítosti a truchlení všech byl s velkým pohřebním průvodem uložen k poslednímu odpočinku na zdejším hřbitově[2].

 

z kurentu přepsal Roman Janas

do češtiny přeložila Jana Reichlová

 

[1] V úmrtní knize obce Písečná, inv. č. 3255, sig. Je VIII 5, 1789-1873, jsou oba dochované úmrtní záznamy. Marie Sonnenbergová zemřela 20. března 1848 na tyfus, její manžel Josef 19. dubna 1849 na zápal plic - (Roman Janas).

[2] Pohřben byl o tři dny později 18. května. Příčina úmrtí podle úmrtní knihy obce Česká Ves, inv. č. 10247, sig. Je I 3, 1901-1929, je srdeční selhání – (Roman Janas).